Jag är delägare i ett handelsbolag. Vi vill ta ut den skattefria delen av milersättningen. Jag vill helst använda konton 7331 (skattefri milersättning), 2010 (eget kapital) och 1940 (bank). Hur konterar jag detta? Intuitivt skulle jag kontera såhär om jag kört 10mil: K 2010 185 D 7331 185

381

Med Ecitexpense kan du: * Ta emot digitala kvitton direkt från ansluta butiker/kedjor * Automatisk kontering för alla utläggen genom enkla val, även vid representation * Hantera inrikes- och utrikestraktamenten * Milersättning med koppling till elektroniska körjournaler * Mejla in kvitton du fått via e-post * Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag * Sätta upp attest- och godkännandefunktioner * Tillgång till ett stort administratörsgränssnitt på webben för

Körjournalen visar att delägaren har kört 100 mil i tjänsten med egen bil och skall erhålla en skattefri bilersättning om 1 850 SEK (18,5*100) som betalas ut direkt till delägarens privata bankkonto. Konto. När du betalat ur ersättningen klickar du på Mer > Avancerad kontering på utbetalningen i din autokontering för att bokföra. Skatt och sociala avgifter ska bokföras upp på den del som överstiger 18:50 kr/mil, vilket blir 650 kronor (25 - 18,50 = 6,50 kr * 100 mil = 650 kr). 2014-11-11 din kontering ser korrekt ut.

  1. Fritjofsson glas
  2. Basta privatleasingen
  3. Ge blod ersattning

Orgenhet är ett obligatoriskt fält som Du måste fylla i … Kostnader för milersättning redovisas i kontogrupp 73 för anställda och i kontogrupp 58 för delägare som inte är anställda. Skulder till anställda och delägare bokförs i kontogrupp 28, egna insättningar bokförs i kontogrupp 20 och utbetalningar av likvida medel bokförs i kontogrupp 19. Kontogrupp 19 - Kassa och bank. Bokföringen när du tar ut den skattefria milersättningen (som också minskar ditt beskattningsunderlag): Konto 7331 debet 185 kronor; Konto 1930 kredit 185 kronor; Resterande 315 kronor blir en vanlig intäkt i firman som läggs till företagets resultat och därmed också beskattning. I dagsläget får man bokföra det manuellt på konton 5841 (Milersättning avdragsgill) och 5842 (Milersättning, ej avdragsgill). Avdraget för inkomstår 2019 är 18,50 kr/mil. Bokningen kan ske som en utbetalning av ersättning direkt (19XX krediteras) eller som en skuld (2018 krediteras) till ägare av enskild firma.

din kontering ser korrekt ut. Den ej avdragsgilla delen återjusterar du i inkomstdeklarationen för den enskilda firman (NE) och du får då betala skatt för denna del som en del av inkomsten i den enskilda firman (inkomst av näringsverksamhet). Exempel NE-blankett: Vinst före skattemässiga justeringar: 100 000

Exempel NE-blankett: Vinst … Milersättningen skall vara exklusive moms, den skattefria delen du som privatperson kan få är 18 kr. Vanligt är att fakturera en mer rimlig kostnad mot kund, mellan 25-35 kr per mil, exklusive moms till exempel.

Riktvärdekarta, tabeller och riktvärdeangivelser 2018 · Värdefaktorer och klassindelningsgrunder 2018 · Värdeområde 2018 · Värderingsenhet 2018.

Koppla din elektroniska körjournal eller mata in uppgifterna manuellt. En automatiserad och effektiv lösning för hantering av företagets alla kvitton, utlägg och reseräkningar. Allt görs i telefonen eller på webben. Prova Expense kvittoapp gratis i 2 månader! Gäller dig som är kund i SEB och har företag.

Levereras komplett med index som visar stämpelns text.
Hennes och mauritz grundare

Körjournalen visar att delägaren har kört 100 mil i tjänsten med egen bil och skall erhålla en skattefri bilersättning om 1 850 SEK (18,5*100) som betalas ut direkt till delägarens privata bankkonto. Konto. Kontot ska inte ha någon momskod.

Nu är fakturan skickad. Frågan är hur jag nu skall bokföra detta Hej, Efter en hel del sökande bestämmer jag mig för att fråga istället och hoppas på ett utförligt förstående svar! Jag är väldigt ny när det kommer till bokföring.
Excel transponera tabell

villekulla förskola växjö
vad kostar markarbete pool
driftledare max
tabbar word 2021
payson checkout

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kronor/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kronor/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kronor/mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 9,50 kronor/mil.

Skatt och sociala avgifter ska bokföras upp på den del som överstiger 18:50 kr/mil, vilket blir 650 kronor (25 - 18,50 = 6,50 kr * 100 mil = 650 kr). 2021-04-22 · Om du gör tjänsteresor med en tjänstebil och betalat drivmedlet för resan själv har du rätt till en lägre skattefri milersättning än vid resor med en privatbil. Du får ta ut en skattefri ersättning med 9,50 kr per mil för resan med tjänstebilen, dock bara 6,50 kr per mil för en dieseldriven bil. Du får inte dra av momsen om du har lämnat kostnadsersättning (till exempel milersättning) till en anställd eller om du själv som företagare har tagit ut kostnadsersättning.


Dr erik waldenström
skatt månadslön gränser

Av många anses en milersättnnig på 18:50 kr per mil vara lägre än den verkliga kostnaden för bilen ifall bränsle, skatt, försäkring, service, reparationer och bilens värdeminskning inräknas. Den verkliga kostnaden uppgår ofta till 30-50 kr milen för en ny bil.

Tjänsten håller koll på gällande lagar och regler. Med funktionerna i OpenHR Utlägg & Resa. Medarbetaren kan också registrera reseräkningar, in- och utrikestraktamenten och milersättning direkt i appen. Så blir momsen rätt vid vidarefakturering annons 28 mars, 2018.